دریافت جایزه ملی کارآفرین ارزش آفرین و استراتژیست در صنعت فناوری اطلاعات توسط مهندس امینی مقدم

http://goo.gl/Iy3zMx

مرتضی امینی مقدم برنده جایزه ملی کارآفرین ارزش آفرین و استراتژیست-مرکز تخصصی طراحی وب زئوس-min-0

دریافت جایزه ملی کارآفرین ارزش آفرین و استراتژیست در صنعت فناوری اطلاعات توسط مهندس امینی مقدم

در خلال برگزاری «کنفرانس ملی نقش مدیریت منابع انسانی در استراتژی» مهندس امینی مقدم مدیر عامل مرکز تخصصی طراحی وب زئوس از سوی هیئت برگزاری کنفرانس به عنوان کارآفرین برتر و ارزش آفرین و استراتژیست در صنعت فناوری اطلاعات استان فارس شناخته شدند که جایزه ی ملی این عنوان   طی مراسمی به ایشان اهدا شد

مرتضی امینی مقدم

تاریخ درج خبر : 1395/3/5

Share the Post