334 سال محکومیت برای هکر جوان!

334 سال محکومیت برای هکر جوان!

sh_hacker-in-hoodie1500px-750x400-min

جوان 26 ساله ترکیه‌ای به جرم سرقت اطلاعات محرمانه و کلاه‌برداری بزرگ بانکی ،به 334 سال حبس محکوم شد.

این جوان باهوش و البته تبهکار که Onur Kopçak نام دارد،در سال 2013 به دلیل فعالیت در وب‌سایت جعلی(استفاده از تکنیکfake pages) که آن را به عنوان وب‌سایت رسمی بانکی جا زده بود دستگیر شد. در قالب این وب‌سایت جعلی کاربران ترغیب می‌شدند تا مشخصات حساب‌های بانکی و کارت‌های اعتباری و بانکی خود را  وارد کنند.

وب‌سایت Kopçak قسمتی از طرح کلاه‌برداری بانکی بود که در آن او و 11 هم‌دستش جزئیات حساب‌های بانکی را سرقت و از آنها سواستفاده می‌کردند. در زمان دستگیری او در سال 2013، مقامات قضایی ترکیه اتهاماتیهمچون سرقت هویت، جعل اسناد در قالب وب‌‌سایت و کلاهبرداری در دسترسی به دستگاه‌های الکترونیکی را به او انتساب دادند. در بررسی اولیه، 199 سال و 7 ماه و 10 روز زندان به خاطر شکایت مشتریان 43 بانک مختلف، برای این هکر درنظر گرفته شد. با این حال، در حین تحقیقات تکمیلی، مشتریان 11 بانک دیگر نیز شکایت‌هایی را برعلیه او تنظیم کردند تا دادگاه جدیدی برای او تشکیل شود.

در دادگاه جدید که هفته گذشته برگزار شد، 135 سال دیگر به مجموع محکومیت وی اضافه شد، تا دست آخر این جوان  مجبور به تحمل 334 سال حبس شود و به عنوان حبس کشیده ترین هکر جهان شناخته شود . با این وجود Kopçak و وکیل او درخواست تجدید نظر درحکم را به مقامات قضایی ارائه کرده اند.

در سال‌های گذشته، میزان مجازات  و محکومیتهای درنظر گرفته شده برای تبهکارانسایبری تغییر زیادی داشته است.برای مثالRoss Ulbricht موسس و مغز متفکر بازار سیاه آنلاین Silk Road نیز به اتهام پول‌شویی و فروش مواد مخدر به مجازات حبس ابد محکوم شده بود.

Share the Post