حضور زئوس در سمینار معرفی فعالیت ها و خدمات جانبی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه

حضور زئوس در سمینار معرفی فعالیت ها و خدمات جانبی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه

حضور زئوس در سمینار معرفی فعالیت ها و خدمات جانبی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه

دکتر علی وحدت رییس صندوق تحقیقات و توسعه ایران : بهره مندی صنایع الکترونیک استان فارس از ظرفیت های ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ برای توسعه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ

ارایه وام 3 میلیارد تومانی به واحدهای های صنایع الکترونیک فارس
دکتر علی وحدت :   بهره مندی صنایع الکترونیک استان فارس از ظرفیت های ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ برای توسعه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭنیک کشور از ارایه تسهیلات ارزان قیمت30میلیارد ریالی ( 3میلیارد تومان ) با نرخ متغیر ٦ تا ١٨ درصد بامیانگین بازپرداخت 3 ساله وصدور ضمانت نامه های معتبر به هر کدام از واحدهای صنعت الکترونیک استان فارس خبر داد وگفت بزودی   جهت رونق بیش ازپیش فعالیتهای الکترونیکی این صندوق در استان فارس راه اندازی می شود.
دکتر وحدت درحاشیه سمینار از نمایشگاه جانبی تولیدات این صنایع در فارس ونیز صنایع الکترونیک شیراز ازجمله شرکتطراحی و ب سایت زئوس  بازدید بعمل آورد .
بازدید رییس صندوق حمایت از اصناف ایران از زئوس
علی وحدت 30/9/94 درسمینار آشنایی با خدمات صندوق ﺣﻤﺎﯾﺖﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ محل پارک علم وفن آوری شیراز گفت : درحوزه صدور ضمانت نامه واعطای تسهیلات باواحدهای صنایع الکترونیک فارس همکاری میکنیم و نیز وام سه میلیارد تومانی با بهره کم در اختیار این حوزه در استان قرار خواهد گرفت.
دکتر وحدت با اشاره به اینکه از مجموع تولیدات اقتصادی کشور سه درصد سهم حوزه صنایع الکترونیک است، افزود: بخشهای مهم دراقتصاد دانش بنیان قطع یقین صنایع الکترونیک است که60تا 70 درصد صنایع هایتک رااین صنایع(صنایع الکترونیک) پوشش می دهد که ارتباط صنعت ودانشگاه این شرایط رابه مراتب بهبود می بخشد.
وی اظهار داشت : با توجه به ظرفیتها وپتانسیل بالقوه نیروی انسانی تحصیل کرده، صادرات جدی ، تعامل با بخشهای بین المللی دراین حوزه این رقم باید بیش از این باشد این درحالی است که حدود 700 هزار فارغ‌التحصیل این رشته در کشور وجود دارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ اضافه کرد : ارزش‌افزوده و کارآفرینی که صنعت الکترونیک در کشور ایجاد می‌کند، بسیار ارزشمند و نیازمند توجه است.
وحدت با بیان اینکه در برنامه توسعه و اقتصاد مقاومتی بر تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید شده است، تصریح کرد: مانند شرکت‌های خودروسازی که 10 درصد خرید قطعات آن‌ها به‌ گونه‌ای با صنایع الکترونیک ارتباط پیدا می‌کند، ضرورت دارد شرکت مخابرات نیازهای خود را از درون کشور ودرسایر صنایع الکترونیک توانمند تأمین کند.
علی وحدت گفت : با وجود شرایط سخت اقتصادی که در سالهای اخیر حاکم شد تأمین مالی حوزه الکترونیک بحث جدی در دولت تدبیر وامید است و راه‌های تأمین مالی جدیدی برای این حوزه اندیشیده شده است.
وی با اشاره به اینکه درﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ریل گذاری بین شرکتهای کوچکتر با شرکت های بزرگتر اهمیت بالایی دارد؛ یادآور شد: این صندوق در گذشته به یک‌هزار طرح یاری رسانده که تاکنون 800 طرح آن به نتیجه رسیده و تسویه شده است.
مدیرعامل ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ اضافه کرد: این صندوق باهدف اشتغال پایدار ، ایجاد وارتقاء دانش فنی ، توسعه صادرات و رقابت دربازارهای بین المللی پنج بسته جدید در حوزه تحقیقاتی گشوده است.
وحدت اضافه کرد : براساس این بسته‌ها به‌ جای آنکه پول را در اختیار مراکز تحقیقاتی قرار دهیم، نیازهای تحقیقاتی آن‌ها مانند مخارج دوره‌های آموزشی داخل و خارج از کشور، هزینه‌های دریافت تأییدیه‌های بین‌المللی، تسهیلات توسعه بازار برای هزینه‌های شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و تسهیلات راه‌اندازی آزمایشگاه استانداردهای غیرموجود در کشور را به شکل جداگانه پرداخت می‌کنیم.
همچنین بیان شد، در سال 93 از سوی این صندوق یک‌هزار و 747 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که یک‌هزار و 667 هزار ریال از این رقم بازپرداخت بوده است.
در این سمینار اعلام شد؛ که ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ براساس چهار محور اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه، ارائه خدمات کارشناسی و سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر فعالیت می کند که متقاضیان با مراجعه به سایت www.esfrd.ir فرمهای مورد نظر را دریافت وپس از تکمیل به همراه نامه تقاضا نامه به صندوق ارسال می کنند.
 گفتنی است : معیارهای اصلی بررسی اعطای تسهیلات مالی – توجیه اقتصادی طرح – وضعیت بازار حداقل میزان مشارکت مالی متقاضی – انطباق موضوع طرح با صنایع الکترونیک وتوجیه فنی طرح است.
 مجمع عمومی صندوق متشکل از وزیران صنعت معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد، دفاع ، نیرو، علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور است که ریاست مجمع را نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت بر عهده دارد.
 درادامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس دراین سمینار گفت: بزودی با راه اندازی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ایران در استان از ظرفیت های ملی از جمله اعتبارات برای توسعه صنایع الکترونیک در فارس به کار گرفته می شود.
مهندس علی همتی افزود : زیرساخت های خوبی به ویژه در زمینه نیروی انسانی و برق والکترونیک در فارس وجود دارد که می توان از چنین ظرفیت هایی در سطح ملی بهره برداری های لازم صورت پذیرد.
وی اضافه کرد : یکی ازنگرانیهای که در طی چند ساله اخیر گریبانگیر واحدهای تولیدی وصنعتی است مسایل مالی است واین از زمانی شروع شد که بانکها خودرا رقیب واحدهای تولیدی دانستند ونیز بنگاه داری را دنبال نمودند.
همتی گفت : بانکها با ضبط اسنادملکی ووثیقه دریافتی از واحدهای تولیدی بدهکار با هدف بنگاه داری که تخصص این کار را نداشتند که بنابراین معظلاتی در فعالیتهای اقتصادی وصنعتی بوجود آمد .
رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت با اشاره به اینکه در دولت جدید فضای خوبی ایجاد شد اضافه کرد : دولت تدبیر وامید با رفع این مشکل و با فشار ازبانکها خواست که اموال واملاک واحدهای تولیدی بدهکار راضبط ننمایند چراکه امکانات وشرایط فعالیتهای تولیدی را بانکها ندارند بنابراین این موضوع توسط بانک مرکزی هم الزامی شد تا این واحدها توسط خود صاحبان ویا سرمایه گذاران واقعی دیگری جهت رونق وتوسعه اقتصادی به خط تولید برگرند.
در این سمینار مدیران صنایع الکترونیک استان به بیان دیدگاه ها و مسایل مورد نظر خود در زمینه توسعه این صنایع پرداختند و حمایت خود را از راه اندازی صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک ایران در فارس اعلام کردند.
منبع : مرکز طراحی وب زئوس

Share the Post